Sesja XXXIX (zwyczajna) 24.01.2018
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie uwag do koncepcji organizacji ruchu na terenie Łazarza.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia lokalu położonego w budynku przy ul. Jarochowskiego 49.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Rudolfa Weigla.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Hetmańskiej i Góreckiej”.
 7. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Poznańskiego Stowarzyszenia Animatorów Kultury w zakresie realizacji zadania „Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych w Parku Kasprowicza i Ogrodzie Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych” w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2018 na terenie Osiedla Św. Łazarz.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o umożliwienie realizacji całości zadania „Rozbudowa Placu Nowakowskiego – Zielony Przystanek-plac Nowakowskiego” przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chociszewskiego i Kasprzaka.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w Zespole ds. PBO 2019.
 12. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
 13. Przedstawienie propozycji dot. budowy miejsc parkingowych w Parku Kasprowicza.
 14. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu Osiedla między sesjami.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Szczegółowa relacja


Załączniki:
Uchwały {POBIERZ PDF}


Obecność radnych:
1. Ryszard Balcerzak NIEOBECNY
2. Bożena Banaszak OBECNA
3. Dorota Bartkowiak NIEOBECNA
4. Wojciech Dera OBECNY
5. Agnieszka Glapa OBECNA
6. Adam Kaczmarek OBECNY
7. Maria Kopeć NIEOBECNA
8. Hieronim Kozłowski OBECNY
9. Jakub Kozłowski NIEOBECNY
10. Maria Łazarz OBECNA
11. Bogumiła Maćkowiak OBECNA
12. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz OBECNA
13. Roman Modrzyński OBECNY
14. Filip Olszak OBECNY
15. Piotr Pałgan OBECNY
16. Maria Paradowska OBECNA
17. Łukasz Prymas OBECNY
18. Iwona Rajewicz-Szyba NIEOBECNA
19. Tomasz Wojciechowski OBECNY
20. Wojciech Wośkowiak NIEOBECNY
21. Bogna Zielińska OBECNA
Obecnych radnych: 15
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
24

maj

do 29-05-2018
Łazarz
29 DNI ŁAZARZA: 24-29.05.2018
► WIĘCEJ: www.29dni.lazarz.pl

17:00
Łazarz
29. Dni Łazarza - XIII PARADA ŁAZARSKA
Parada Łazarska z udziałem mieszkańców Łazarza. Na zakończenie parady pokazy artystyczne w wykonaniu min. Teatru "Z głową w chmurach"
Trasa: Zes

17:45
Biuro Rady Osiedla Święty Łazarz - Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych (bud.B) ul. Wyspiańskiego 27
XXXLIV sesja (nadzwyczajna) Rady Osiedla Św. Łazarz
► porządek obrad

18:00
Park Kasprowicza
29. Dni Łazarza - Wystawa Przemysłowa na Wzgórzu św. Łazarza w 1908 r.
Jest to prezentacja, która opowiada o miejscu, którego już nie ma i o wydarzeniu, które zapoczątkowało tradycje wystaw

25

maj

do 26-05-2018
Scena Robocza - centrum teatów niezależnych ul. Grunwaldzka 22 (wejście od Matejki) (budynek dawnego Kina Olimpia)
"Sean powie parę słów o sobie" - Pustoła & Rapior & Ziemilski

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: